دارای بیش از 10 سال سابقه در ارائه خدمات درمانی درد

دکتر محسن آباد ، در سال 95 فعالیت خود را در مجموعه ی کلینیک در آرامش همراه با تیم درمانی حرفه ای خدمات درمان درد را ارائه می دهد . 

آشنایی با تیم درمانی

آقای کامران محمدنیا

كارشناسى پرستارى

محمد مهدی نوروزی پرستاری

آقای محمدمهدی نوروزپور

كارشناسى پرستارى

دکتر سید احمد قاسمی | تیم درمانی دکتر آباد

دکتر سید احمد قاسمی

متخصص آنستزیولوژی و درد

خانم سوده برارخانی

كارشناسى پرستارى

خانم آیدا حسینی

کارشناسی هوشبری

خانم سونیا ایمانی

كارشناسى پرستارى

دکتر محسن آباد

فلوشیپ فوق تخصص درد