آقای کامران محمد نیا

کامران محمد نیا عضو تیم درمانی حرفه ای دکتر آباد می باشد . ایشان دارای 17 سال تجربه در زمینه مرقبت از بیماران هست .

تخصص ایشان شامل کاردان بیهوشی ، کارشناس پرستاری ، کارشناس ارشد مراقبت ویژه می باشد .

هم اکنون نیز در سمت شغلی مسئول دفتر بهبود كيفيت بيمارستان شهيد بهشتي و کارشناس اداره نظارت معاونت درمان هستند .

تیم درمانی حرفه ای دکتر آباد

آقای کامران محمدنیا

كارشناسى پرستارى

محمد مهدی نوروزی پرستاری

آقای محمدمهدی نوروزپور

كارشناسى پرستارى

دکتر سید احمد قاسمی | تیم درمانی دکتر آباد

دکتر سید احمد قاسمی

متخصص آنستزیولوژی و درد

خانم سوده برارخانی

كارشناسى پرستارى

خانم آیدا حسینی

کارشناسی هوشبری

خانم سونیا ایمانی

كارشناسى پرستارى

دکتر محسن آباد

فلوشیپ فوق تخصص درد