خانم آیدا حسینی

خانم آیدا حسینی عضو تیم حرفه ای درمانی دکتر آباد هستند . 

ایشان به عنوان کارشناسی هوشبری با تیم درمانی دکتر آباد همکاری میکنند . و در این زمینه بیشت از 10 سال دارای تجربه هستند .

همچنین در حاضر دانشجوی پزشکی دانشگاه بابل هستند .

تیم درمانی حرفه ای دکتر آباد

آقای کامران محمدنیا

كارشناسى پرستارى

محمد مهدی نوروزی پرستاری

آقای محمدمهدی نوروزپور

كارشناسى پرستارى

دکتر سید احمد قاسمی | تیم درمانی دکتر آباد

دکتر سید احمد قاسمی

متخصص آنستزیولوژی و درد

خانم سوده برارخانی

كارشناسى پرستارى

خانم آیدا حسینی

کارشناسی هوشبری

خانم سونیا ایمانی

كارشناسى پرستارى

دکتر محسن آباد

فلوشیپ فوق تخصص درد