دکتر سید احمد قاسمی | تیم درمانی دکتر آباد

دکتر سید احمد قاسمی

دکتر سید احمد قاسمی در کلینیک درد آرامش به همراه دکتر محسن آباد مشغول درمان بیماران هستند . 

ایشان متخصص آنستزیولوژی و درد می باشند .

هم اکنون در سمت رئیس بخش مراقبت ویژه بیمارستان یحیی نژاد نیز مشغول به فعالیت نیز می باشند .

تیم درمانی حرفه ای دکتر آباد

آقای کامران محمدنیا

كارشناسى پرستارى

محمد مهدی نوروزی پرستاری

آقای محمدمهدی نوروزپور

كارشناسى پرستارى

دکتر سید احمد قاسمی | تیم درمانی دکتر آباد

دکتر سید احمد قاسمی

متخصص آنستزیولوژی و درد

خانم سوده برارخانی

كارشناسى پرستارى

خانم آیدا حسینی

کارشناسی هوشبری

خانم سونیا ایمانی

كارشناسى پرستارى

دکتر محسن آباد

فلوشیپ فوق تخصص درد