خانم سونیا ایمانی

خانم سونیا ایمانی فارغ التحصیل در رشته ی مترجمی زبان انگلیسی میباشند .

ایشان در کلینیک درد آرامش در قسمت پذیرش و نوبت دهی بیماران مشغول هستند .

تیم درمانی حرفه ای دکتر آباد

آقای کامران محمدنیا

كارشناسى پرستارى

محمد مهدی نوروزی پرستاری

آقای محمدمهدی نوروزپور

كارشناسى پرستارى

دکتر سید احمد قاسمی | تیم درمانی دکتر آباد

دکتر سید احمد قاسمی

متخصص آنستزیولوژی و درد

خانم سوده برارخانی

كارشناسى پرستارى

خانم آیدا حسینی

کارشناسی هوشبری

خانم سونیا ایمانی

كارشناسى پرستارى

دکتر محسن آباد

فلوشیپ فوق تخصص درد